عضویت

تبلیغات

دوبیتی های روز جمعه و امام زمان (عج)

عمری به جز بیهوده گفتن سر نکردیم تقویمها گفتند و ما باور نکردیم دل در تب لبیک تاول زد ولی ما لبیک گفتن را لبی هم تر نکردیم . . . ******************************************** مرا به غیر تو نبود پناه مهـدی جان...

پیامک روزهای جمعه و آقا امام زمان عج

ما، بی تو، تا دنیاست، دنیایی نداریم چون سنگ خاموشیم و غوغایی نداریم ای سایه سار ظهر گرم بی ترحم جز سایه دستان تو، جایی نداریم . . . ******************************************** تو می آیی و دست های مرا پر از عطریاس...

دسته بندی

آمار سایت