نرم افزار تقویم مذهبی نفحات، به سفارش موسسه خیریه هدایت ثامن و بمنظور اشاعه فرهنگ اسلامی و ابقاء فرهنگ شیعه توسط شرکت پیشگامان موج تلفن همراه تولید گردید.  این نرم افزار در دو نسخه با صوت و بدون صوت ارائه...